Het klooster Mariënhove van de Reguliere Augustijnen staande in ‘In den Birk’ 1420 kwam voort uit de groep Tertiarissen op de St-Andrieskamp nabij Amersfoort die zich van de Broeders des Gemeenen Levens hadden afgescheiden. Zij leefden tot 1416 onder leiding van Willem Hendriks, die in 1414 overleed, en zijn opvolger Gosuinis van Zanten. Deze laatste bracht de Tertiarissen ertoe in 1416 of 1417 de regel van de Kanunniken van Sint-Augustinus aan te nemen. De Regulieren verenigden zich met het klooster te Windesheim bij Zwolle, waar mede geïnspireerd door de prediking van Geert Groote, de monniken hadden besloten tot het strenger volgen van de regel van Sint-Augustinus. Hun huis op de Sint-Andrieskamp nabij Amersfoort bleek al snel te klein en daar kwam bij dat men er voor vreesde dat het als buiten de muren gelegen versterking door belegeraars zou kunnen worden gebruikt. In 1419 begon daarom de bouw van het klooster in De Birkt dat in 1420 door de Regulieren werd betrokken. Deze plaats werd veiliger geacht dan de eerdere locatie ten oosten van Amersfoort. Dit was een vergissing: in 1543 werd het klooster geplunderd door Maarten van Rossum. De monniken kregen toen een onderkomen binnen de stadsmuur van Amersfoort. Zij werden het eens met de Alexianinnen of Celzusteren, die de Augustijnen het St. Ursulakloostertje aan de kleine Haag overdeden, in ruil voor een nieuw te bouwen huis binnen de muren van “De Pot”. De Augustijnen herdoopten het nieuwe bezit in Mariënhof en gingen aanstonds over tot vergroting van het zusterconvent, door de Celzusteren vanuit Amsterdam in 1478 gesticht. De kapel is inmiddels afgebroken doch de rest van het klooster bleef grotendeels gespaard. Na de hervorming van 1580 vervielen de eigendommen van het klooster aan de gemeente Amersfoort.  

LEGENDA AUREA PROJECT MUSICK’S MONUMENT


Een documentaire over de reis van de Legenda aurea handschriften uit 1438 die eigendom geweest zijn van het Amersfoorter Regulieren-klooster "In den Birk" naar de Mariënhof met als eindbestemming de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam . [UBA Amsterdam VI B 14 (Winterstuk) en VI B 15 (Zomerstuk)]


  Downloads Legenda aurea Regulieren-klooster “In den Birk”  Winterstuk & Zomerstuk¶  DEMO MARIA MAGDALENA legende uit het Legenda aurea handschrift.¶  DEMO KUNERA legende  (geschilderd door Hans Memling)    uit het Legenda aurea handschrift.

    HOME


    CONTACT


    WEBSHOP


    MATTHAEUS CROMMIUS - DAT NIEUWE TESTAMENT ANTVERPIAE 1539


    MUSICK’S MONUMENT - LIBRARYMARTIN LUTHER  PROJECT 2017 : 500 YEARS OF REFORMATION


    MARTIN LUTHER: THE COMPOSER & MUSICIAN
REMBRANDT PROJECT


    SCHOONEN BRANT - SAEL REMBRANDTHOUSE


    GREENSLEEVES - REMBRANDT & SASKIA UYLENBURGH


    GRIEN SLIVIS LUTE DUET - REMBRANDT & ADRIAEN VAN RIJN


    AMARILLI - GIULIO CACCINI - SASKIA UYLENBURGH


    MY LADY HUNSDONS ALLMANDE - REMBRANDT


    FLOW MY TEARS -  SINTE PAUWELS - REMBRANDT & HENDRICKJE STOFFELS


    FLOW MY TEARS - DS ADRIAEN SMOUTRIJKSMUSEUM AMSTERDAM - RIJKSSTUDIO PROJECT 2014


    RIJKSSTUDIO PAINTINGS WITH MUSICAL INSTRUMENTS & MUSIC


    RUFFS (KRAGEN)


    QUEEN HORTENSE OF HOLLAND (1806-1810)


    BRUYLOFT IN CANA IN GALILEE - J.C. VERMEYEN CA 1530 - DALZA 1508


    MARIA ZART VON EDELER ART - ARNOLT SCHLICK 1512


    MADONNA VAN DE NEDERIGHEID - FRA ANGELICO - MIRAKEL VAN AMERSFOORT 1444
JOHN BROADWOOD & SON(S) - SQUARE PIANOS


    BROADWOOD 1822


    BROADWOOD PIANO DUETFRENCH PAINTED ROMANTIC GUITAR


    PAGANINI SONATA VI - FEDERICO AGOSTINI VIOLIN & HANS MEIJER GUITARSOPHIE VAN ORANJE-NASSAU, PRINSES DER NEDERLANDEN (1824-1897)


    SOPHIE VON SAKSEN WEIMAR-EISENNACH & FRANZ LISZT
CONCERT PROGRAMS


    MIRAKEL VAN AMERSFOORT 1444


    MARTIN LUTHER - THE COMPOSER & MUSICIAN


    REMBRANDT & SASKIA UYLENBURGH


    HORTENSE - QUEEN OF HOLLAND 1806-1810


    L’ESPRIT DE PARIS - PAULINE GARCIA VIARDOT 1821-1910


    PRINSES SOPHIE VAN ORANJE NASSAU 1824-1897

KvK: 41211992 B01

AANGEMERKT DOOR DE BELASTINGDIENST NL ALS

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

INFO STICHTING MUSICK’S MONUMENT