100001a_.html

FACSIMILEMIRAKELBOECK

ONSER LIEVER VROUWEN

‘T AMERSFOERT

Uitgave ‘Het Onze Lieve Vrouwe Gilde”

Amersfoort 1946

1

Item het was een priester van Hoorn, die twe iaer lanck zijeck geweest had aen die geelzucht, alzoe dat hij meinighe meijsterie dede, dat hem all nijet en halp. Hij loeffde zijn bedevaert tot Onser Liever Vrouwen t’Amersfoert ende hij wert gesont.

2

Item op S. Lamberts dach die wasser een kijndt vuijten lande van Buren ende had een kancker in zijn borst ende die ouderen loeffden haer bedevaert mitten kijnde mit eenen wassen beelde. Ende het kijndt wert gesont.

3

Item op den selven dach wasser een man van Aernhem, ende had een groot swell aen zijn lijff tot eenre stede, dat hij meende daer aen te sterven. Hij loeffde hier t’Amersfoert  zijn bevaert tot Onser Liever Vrouwen ende hij wert gesont weder welvarende.

Anno domini 1444 doe wert

dat beeldt onser liever vrouwen

hier buijten die campoert inden

water gevonden onder den ijesse

van eenre maghet die margriet

hieten, die op die tijt bij een

verwer woende, ende op den heij-

lighen Karsdach, hier in deser ca-

pelle gebracht van broeder Jan

van Schoenhoven onser vrouwen

broeder Carmelijt.