Int jaer ons heren M CCCC XLIIIJ opten kersauont wart dit belt

gevonden int water ende is op sinte stevens dach eerwerdich in dese kerk gebrocht

©2009 Jeanette van der Meij