Multimedia Art Productions

VOOR CORONA

We reisden met de schrijfster Thera Coppens muzikaal mee in haar boeken in het verleden met
Suzanne Leenhoff, pianiste en echtgenote van Eduard Manet en Sophie van Saksen Weimar, prinses der Nederlanden. Vervolgens hebben we een Middeleeuws project gedaan met Johanna en Margaretha, Gravinnen van Vlaanderen en prinsessen van Constantinopel. We hebben net nog de presentatie gegeven voor de Corona lock-down.

CORONA

In Coronatijd zijn we het
Pieter Codde project gestart. Het geweldig gedigitaliseerde archief van Amsterdam is vanuit huis makkelijk te openen.
De
Meincke & Pieter Meijer piano hield me nog bezig….dus daarom heb ik toch maar eens in het archief van Amsterdam gekeken.
Dat gaf al inzicht in de personen Hilmer Meijer, Andreas Meijer en Meincke Meijer.

adamse courant

MEINCKE MEYER, geweezene Compagnon van JOHANNES ZUMPI, beroemde Muziek-Instrumentenmaker tot Londen, neemt de vrijheid, lieden van Distinctie en verdere Kenners der Muziek te berigten, dat hy zig te  Amsterdam gestabileerd heeft, in Compagnieschap met zyn Broeder PIETER MEYER, tot voortzetten van dezelfde Affaires, in ‘t maaken van allerhande soorten van FORTEPIANO INSTRUMENTEN, door hem veel verbeterd, en verre overtreffende alle andere tot nog toe bekend; zy verzoeken ieders Gunst en Recommandatie. Hunne Woonplaats is op de Kolk, op den hoek van de Voorburgwal, by de Brug, te Amsterdam.

Naar aanleiding daarvan ben ik verder gaan kijken naar de voorouders van mij,
Hans Meijer.
Bij mijn overgrootvader
Carel Hendrik Meijer vond ik al de omschrijving smid Laren NH. Bij de vader van Carel Hendrik, Johan George Meijer diende zijn vrouw Alida Dulken zich aan. Alida Dulken is de dochter van Johannes Dulcken , Johannes is geboren 1768 te Hasselt Overijssel. Johannes heeft als vader de meester orgel en clavecimbelbouwer Johannes Lodewijk Dulcken werkzaam te Amsterdam en Hasselt, zijn vader was de clavecimbelbouwer Johannes Daniel Dulcken.

Daniel Dulcken wenen
Joannes Daniel Dulcken 1745 - Kunsthistorisches Museum Wien, Sammlung alter Musikinstrumente, 726
IMG_1324Op 18 maart 2024 wordt het boek gepresenteerd over
Johannes Lodewijk Dulcken te Hasselt, geschreven door Henk Henk Poelarends.
Hierin is spectaculaire nieuwe informatie te lezen over deze bekende bouwers familie!

OVERZICHT DULCKEN PROJECT


De Stichting Musick’s Monument maakt historische muziekvideo’s, waarbij de muziek, de kostuums, de muziekinstrumenten en de achtergrond één geheel vormen. Daarbij wordt er een verklarende tekst toegevoegd op de website, zie: musicksmonument.com of musicksmonument.nl Zo ontstaat een soort Gesamtkunstwerk, een compleet nieuwe manier van digitale kunst presentatie. De toeschouwer wordt als het ware meegenomen naar de tijd en de sfeer van het betreffende onderwerp. In deze producties staat de muziek centraal, zonder gesproken teksten.