Multimedia Art Productions


GENEALOGIE MEIJER & DULKEN

Johannes Daniel Dulcken (21 April 1706 – 11 April 1757)
Johannes Lodewijk Dulcken (15 April 1735 – 1793/1795 )
Johannes Dulcken ( 26 December 1768 - ?)
Alida Dulken ( 11 Januari 1809 - 12-05-1859) x Johan George Meijer ( 7 September 1806 - ?)

Johan George pijp

"JOHAN GEORGE MEYER geboren 7 Septb. 1806”

Tabakspijp van porselein met stummel ketel, knophiel en rechte insteeksteel met insnoeringen. Ketel voorzijde handgeschilderd binnen een bloemenkrans "JOHAN GEORGE MEYER GEBOREN 7 SEPTB. 1806". Filtband in bladgoud. Steelmerk in onderglazuur blauw. Oorspronkelijke buffelhoornen zak en roer met gafacetteerde knopen, tordering, ring en groene slap.

amsterdam pipeMUSEUM


Carel Hendrik Meijer 1846-1892
Johan George

• Matthijs Nicolaas Meijer 1882-1972
• Matthijs Nicolaas Meijer 1914-1986
Hans Meijer 1949


Johannes Dulcken geboren te Hasselt 1768
Hasselt-Dulcken:Koning


Doop Johannes Dulcken


uitsnede

Jan Dulken 2
Mrgeta Kooers
Den 17 April 1795

Compareerden Jan Dulken van Hasselt gereformeerd: oud 27 jaren, in de Lydsekruisstraat onder de bank van Lening. ouders dood. gead: met Dirk Steen, in de langelydsedwarsstraat.
Margaretha Koers. Van Giethoorn. Gereformeerd oud 26 Jaren op de Kyzersgragt. Ouders dood. gead. met Jannetje Frederiks Smienk. Op de BrouwersgragtHet huwelijk zelf werd gesloten op 3 mei 1795 in de Nieuwe Kerk AMSTERDAM


Trouwboek

Nieuwe Kerk:Johannes Dulken : Margaretha Koers kopie


ALIDA DULKEN GEBOREN 27 december 1808 NIEUWE KERK AMSTERDAM
Alida Dulken geboren 27 december pijl

Alida Dulken geb. 1809 dochter van Jan Dulken trouwt met Johan George Meijer geb. 1806

Anna Adelhijd en Meijer
1806 dopen kopie
Scherm­afbeelding 2024-03-03 om 14.16.00
De ouders van Johan George Meijer (1771- ? ) afkomstig uit 't Hannover - Luthers- beroep SMID

Johan Casper Hendrik Meijer:Heijnse

Den 10 May 1799
Johan Casper Hendrik Meijer van Eijsendorp (Eißendorf onder Hamburg) in ’t Hannover: Luthers. oud 28 Jaren op den prinsengragt over de (Leidse?) Kruisstraat: ouders dood. gead: met Hermanus Defolt. in de Bloemstraat
Anna Aleyd Heynse. van Brockse (
Brockensen - Niedersachsen?) in ’t Hannover. Luthers. oud 23 Jaren. in de bloemstraat: over d'Akelyestr[aat] in ’t Anysvat. ouders dood. Gead. met Christiaan Schuurman op d’Egelantiersgragt

OSIM00001004582
Midden de panden aangeduid als 't Rinsche Anijsvat.

Anna Aleyd Heynse. van Brockse in ’t Hannover. Luthers. oud 23 Jaren. in de bloemstraat: over d'Akelyestr[aat] in ’t Anysvat.

Anijsvat, Het - Anjeliersgracht, "bijt annijsvat´ (D.T.B. 1168.d.d.21-4-1698) – thans: In het Rinsche Anijs Vat" van de firma Van Zuijlekom, Levert & Co, Westerstraat 176 - 180. – De 4e februari 1683 droegen Grietjeen Melis van Paddenburg, erfgenamen van Andries Pietersz, hun huis, erf,tuintje en "weckhuijs" Anjeliersgracht-Noordzijde, over aan Jacob Bols(afschrift transportacte in het archief van bovengenoemde firma). De 22emaart 1684 droeg Heere Pietersz den Boer zijn huis en erf naast en tenoosten van het vorige, over aan Jacob Bols (afschrift transportacte in hetarchief als voren) In de beide percelen stichtte Jacob Bols de nogbestaande likeurstokerij en slijterij, Bedrijf en huizen kwamen de 17e Mei1730 in handen van Marritje Pieters, wed. van Jan Furstenberg, en haar zoon Jan Furstenberg. Kort na het midden van de 18e eeuw werd Van Zuijlekom eigenaar (stukken in het archief als boven).

rinsche
Anna Aleijd Heijnse
Johan Casper Hendrik Meijer & Anna Aleijd Heinse † 12 junij 1851

anna-aleid-heins-overlijden

BELANGRIJK
vader-smid
uitsnede-alida-2
Overlijden Alida 1859 kopie
1892 CAREL HENDRIK MEIJER, ZOON VAN JOHAN GEORGE MEIJER EN ALIDA DULKEN, TE LAREN - SMID

carel-hendrik


Laren Zevenend
Op de acte van overlijden CAREL HENDRIK MEIJER 1892 staat….WONENDE ALHIER…. ZEVENEND 238 maar op de registratie in Amsterdam was het woonadres RAPENBURG 2 C maar geeft het adres EEMNESSERWEG te Laren NH
kaart laren zevenend
Laren Eemnesserweg

Johan George Meijer is woonachtig geweest in de Ridderstraat te Amsterdam en Schans Bolwerk te Amsterdam naast de suikerfabriek.
Drie generaties smid te Amsterdam
smeden

Ridderstraat
Amsterdam-Ridderstraat
Schans Bolwerk naast de suikerfabriek.
Schans Bolwerk naast Suikerfabriek

Laren Eemnesserweg


Scherm­afbeelding 2024-03-05 om 14.46.03

Vanaf 1886 diamantslijperij te Laren
C752D522-7DC8-4392-96F7-64D3C22461AD_1_201_a

IMG_3088

Matthijs NIICOLAAS I REGISTRATIE
meijer-genealogie
Overtoom 216
mn-meijer
MATTHIJS NICOLAAS II
Matthijs Nicolaas Meijer

After a Higher Technical College (HTS) course in electrical engineering, Hans Meijer attended the conservatory to study classical guitar where he specialised in playing the romantic guitar; he also studied renaissance and baroque lute music; Spanish and Italian vihuela; and also theorbed baroque and renaissance guitar. While a HTS student he already built his first Flemish harpsichord, followed by copies of original guitars, lutes, vihuelas, harpsichords & clavichords; he also learnt to restore square pianos. This enabled him to acquire a large collection of historical instruments which are now being used in performances of lesser-known or unknown pieces from the early history of these instruments, such as music for renaissance and baroque lute; for renaissance and baroque guitar; romantic guitar; vihuela, virginal and clavichord music; and early romantic piano music. From 1978 Hans Meijer was employed as recording-engineer-editor for Philips Classics. In order to make the most of his acquired knowledge of classical music, instruments and recording techniques, he founded the Foundation Musick's Monument in 1992.