Multimedia Art Productions

Hans Meijer videos


After a Higher Technical College (HTS) course in electrical engineering, Hans Meijer attended the conservatory to study classical guitar where he specialised in playing the romantic guitar; he also studied renaissance and baroque lute music; Spanish and Italian vihuela; and also theorbed baroque and renaissance guitar. While a HTS student he already built his first Flemish harpsichord, followed by copies of original guitars, lutes, vihuelas, harpsichords & clavichords; he also learnt to restore square pianos. This enabled him to acquire a large collection of historical instruments which are now being used in performances of lesser-known or unknown pieces from the early history of these instruments, such as music for renaissance and baroque lute; for renaissance and baroque guitar; romantic guitar; vihuela, virginal and clavichord music; and early romantic piano music. From 1978 Hans Meijer was employed as recording-engineer-editor for Philips Classics. In order to make the most of his acquired knowledge of classical music, instruments and recording techniques, he founded the Foundation Musick's Monument in 1992.

GENEALOGIE MEIJER & DULKEN

JOANNES DANIEL DULCKEN 1747




IMG_4622


Francesca Lebrun

Sophie Lebrun Dulken




WEBSITESTAMBOOM


Francesca Lebrun

Sophie Lebrun Dulken

Joannes, *10. Sept. 1742 in Antwerpen, †22. Juli 1775 in Den Haag, Instrumentenbauer. Joannes Dulcken erbte einem Nachtrag zum Testament der Eltern aus dem Jahr 1757 zufolge die Werkstatt des Vaters; 1756 siedelte er nach Amsterdam über. (Zie TROUWACTE AMSTERDAM)
1764 zog er mit Mutter, Schwester und Schwager Johann Hermann Faber nach Brüssel, und der Antwerpener Besitz wurde verkauft.Er signierte wohl ebenfalls mit »“Joannes Daniel Dulcken”«. Dulcken werden Instrumente zugeschrieben, die Jahreszahlen nach 1757 tragen und in Brüssel entstanden. Werke (Cembali)

Johan Lodewijk Dulken-1756

9 augustus 1761


"DULKEN [sic](Jan Lodewijk), geboren te Amsterdam den 5den Augustus 1761, leerde aldaar en naderhand te Parijs, onder de leiding zijns vaders, de kunst om klavieren, piano-fortes en andere instrumenten te maken. In 1781 deed de keurvorst van Beijeren hem te Munchen komen, waar hij de beroemde klavierspeelster Sophia Le Brun trouwde, en waar hij zich nog in 1812 bevond. De instrumenten, die hij vervaardigde, bezitten eenen zoo hoogen graad van volkomenheid, wat de toon en het zuivere mechanisme betreft, dat zij niet alleen door geheel Duitschland, maar zelfs in Zwitserland en Italië vespreid zijn geworden en er zeer gezocht waren.


trouwacte Jan : Johannes Dulken

Louis DulckenSophia Lebrun

1829 J.G. Meijer :Dulken

Carel Hendrik Meijer overlijden


MN Meijer



Matthijs Nicolaas Meijer 1914 kopie


Johan Casper Hendrik Meijer:Heijnse

Johan Casper Hendrik Meijer:Heijnse

Johan Casper Henri Meijer 1833