Multimedia Art Productions


Joannes Dulcken
(10 September 1742 – 22 July 1775) was born in Antwerp; he was the son of Joannes Daniel Dulcken, upon whose death he moved with his mother, sister and brother-in-law to Brussels in 1764, where a workshop was set up. He too became a harpsichord maker; his surviving instruments are dated 1764 and 1769. He settled in Amsterdam in 1771 and died in The Hague.

Scherm­afbeelding 2023-12-12 om 15.55.21Johannes Dulcken married Sara Brull from “Gulpen by Mastricht” on November 29, 1772
The couple drew a will on May 21, 1775, in which the husband is called “clavercingelmaker” Their daughter Suzanna Maria Sara van Dulcken was baptized on May 21, 1775

Scherm­afbeelding 2023-12-12 om 16.23.38Joannes Daniel DULCKEN had twee zonen, Joannes-Lodewijk, de oudste, en Joannes DULCKEN, zoon, geboren in 1742, overleden in 1775, die opende zijn klavecimbelatelier eerst in Brussel  voordat hij verhuisde naar Amsterdam in 1771 waar hij in Den Haag voortijdig stierf op de leeftijd van 33 jaar.

vr 25 december 1772, ’s-Gravenhaagsche Courant 155: Word aen alle Heeren en Liefhebbers bekend gemaekt,
dat ten Huyze van J. van der Sluys, in het Gekroonde Land van Beloften, agter de Groote Kerk in ’s Hage, by Verlooting zal Vergooyt worden een Fraeye Nieuwe CLAVECIMBEL met vier Registers, zynde een van de grootste Staertstukken, gemaekt door J. van Dulleken. Het bovengemelde Clavecimbal, benevens deConditien, zyn dagelyks te zien by bovengemelde Casteleyn, alwaer ook nog eenige Loten te bekomen zyn.Den dag van den Verlooting zal in de Courant bekend gemaekt worden.

zondag 27 juni 1773
ma 28 juni 1773, ’s-Gravenhaagsche Courant 77: Bij Monsieur Ferdinand Horn, in het Slop van de Drie Boeren in ’s Hage, is te zien en te Koop een extra Clavecimbal zijnde eem van de staertstukken met 2 Clavierenen 4 Rwgisters, gemaekt door A. Ruckers, en is verlengd tot vijf Octaven te weeten van F tot F, door Joh. Dulcken, Meester Clavecimbalmaker in ’s Hage.


ma 28 juni 1773

a 28 juni 1773,
’s-Gravenhaagsche Courant 77: By Monsr. FRED. HOM, in het Slop van de Drie Boeren, is te zien en te Koop een extra CLAVECIMBAL, zynde een van de grootste Staertstukken, met 2 clavieren e4 Registers, gemaekt door A. Ruckers; en is verlengt tot 5 Octaven te weeten, van F. tot T. [?], door Joh. Dulcken, Meester Clavecimbalmaker in ’s Hage.


wo 16 december 1772, ’s-Gravenhaagsche Courant 151: Word aen alle Heeren en Liefhebbers bekend gemaekt, dat ten Huyze van Monsr. J. van der Sluys, agter de Groote Kerk, in het Gekroonde Land van Belofte, in ’s Hage, zal Vergooyt worden, een dubbele CLAVECIMBEL, zynde een Staertstuk sat zeer goed is, gemaekt door A. van Dulken. De Loten en Conditien zyn by gemelde Casteleyn te bekomen, en het Clavecimbel aldaer dagelyks te zien.


zondag 7 februari 1779
do 11 februari 1779, Amsterdamsche Courant 18: Inboedelverkoop op maandag 15 februari en volgende dagen ’s morgens ten 9 en ’s namiddags ten 2 uuren precies. Een Clavier, staartstuk van J. Dulken à Antwerpen, uit de nalatenschap van Vrouwe Alida Swartendyk.

zondag 7 februari 1779
do 11 februari 1779, Amsterdamsche Courant 18: Inboedelverkoop op maandag 15 februari en volgende dagen
’s morgens ten 9 en ’s namiddags ten 2 uuren precies. Een Clavier, staartstuk van J. Dulken à Antwerpen, uit de nalatenschap van Vrouwe Alida Swartendyk.Johannes Dulken Amsteldam
Johannes Dulken 1772 DEN HAAG


Johannes Dulken Amsteldam
Den Haag 1772

Een lidmaat is een persoon die lid is van een gereformeerde kerk, wat ook anders kan zijn dan een doopsgezinden, b.v. de Lutherse of Gereformeerde kerk, en die belijdenis heeft gedaan.


NL-HaHGA_0203-01_267_0185 kopie
Johannes Dulken:Brull
Scherm­afbeelding 2023-09-20 om 16.18.48
Scherm­afbeelding 2023-09-20 om 17.38.07

Scherm­afbeelding 2023-09-20 om 14.58.36
NL-HaHGA_0203-01_267_0092 kopie
Scherm­afbeelding 2023-09-20 om 19.01.16