Multimedia Art Productions

VIDEO

Het St. Andries hofje is het oudste van de nog bestaande hofjes in Amsterdam, uitgezonderd het Begijnhof. Het is bij testament in 1614 gesticht door de veehouder Ivo Gerritszoon, die hiertoe nagenoeg zijn gehele vermogen had vermaakt. Om het hofje te realiseren schonk zijn neef Jan Jansz. Oly een stuk van zijn grond aan de Egelantiersgracht. Hij woonde op de Nieuwendijk in een huis van zijn schoonouders dat de naam St. Andries droeg. Waarschijnlijk is de naam van het hofje daaraan ontleend. In 1617 twee jaar nadat Jan Jansz. Oly zelf was overleden kon het hofje worden geopend. Zijn zoon Gerrit volgde hem op en enige tijd later trad ook zijn zwager mr. Trojanus de Magistris toe tot het bestuur. Deze laatste was de grootste drijfkracht in het bestuur van het hofje. In 1623 kon een kapel in gebruik worden genomen, waar tot in de jaren zestig van de vorige eeuw, de kapelaan van het Begijnhof op vrijdag de mis kwam lezen. Dat kwam zo. Trojanus de Magistris en zijn vrouw Marie Oly, beiden in 1672 overleden, hadden twee zoons en twee dochters allen ongehuwd, die met veel toewijding voor het hofje hebben gezorgd. In 1693 was Anna de Magistris de enig overgebleven regentes en deed de gehele administratie van het hofje. In 1662 had zij als begijn een eigen huisje betrokken op het Begijnhof en inmiddels had zij de rang van regerend meesteresse bereikt. In haar testament benoemde zij de meesteressen Joanna Blesen en Joanna Vissers tot haar opvolgsters. Toen zij in 1699 overleed kwam het Sint Andrieshofje dus onder het bestuur van het Begijnhof.

t. Andrieshofje at the Egelantiersgracht 105-141 is one of the oldest surviving courtyard of Amsterdam. Only Begijnhof, inner court of the Beguine, is older. The courtyard was founded in 1614 and built in 1617. The almshouse name is painted above the entrance. A bright blue tiled hallway leads to the courtyard, overlooking a pretty little 18th century water pump. Originally there were 36 little houses with 66 residents; now one person in each little house. Above the eastern dwellings housed a chapel, inaugurated in 1623 but radically changed in the 19th century. The facade has an early 17th-century gable stone with Christ and the words Peace sy with you. In 1614 had the rich unmarried farmer Ivo Gerritsz the will stipulates that his estate had to be given to a court, for "alsulcke eerlicke poor persoonen". Ivo's cousin Jan Jansz Oly (the father of the famous priest Jacob Oly) donated the necessary land, on which in 1617 the St. Andrieshofje arose. The courtyard was named after the name of the house of Jan Oly (Sint Andries, Nieuwendijk 213). When Jan Oly died in 1615, his widow moved to the Pinas (Singel 290), where they again put in the sign of St. Andrew. St. Andrieshofje was destined for needy Catholic. Arent & Jan Jansz
Ribbons Heroa Rembrandt
HERO+lijst
Artist: Peter Paul Rubens, Flemish, 1577–1640
Hero and Leander
ca. 1604
Oil on canvas
95.9 × 128 cm, 31.75 kg (37 3/4 × 50 3/8 in., 70 lb.)
Gift of Susan Morse Hilled
1962.25

KLAD01908000001
Groot Rekenboeck
Wegen verscheidde personen.
Als mede wegende goederen
Van de Armen van Sint
Andries Hof

KLAD01908000002
Scherm­afbeelding 2023-04-02 om 15.15.14
KLAD01908000003
KLAD01908000004
KLAD01908000005
KLAD01908000006
KLAD01908000007
KLAD01908000008
Ribbons Heroa Rembrandt