Multimedia Art Productions

Johann Hermann Faber werd in 1753 toegelaten tot het Sint-Lucasgilde van Antwerpen en schreef zich in 1757 in aan de Academie van Antwerpen met de vermelding: "uit Ludenscheyt in Westfalen, wonende in Elberfeldt". Hij behaalde daar een derde plaats, achter François-Louis Lonsing en Mets en een prijs in 1759. Hij was eveneens een leerling van Jan Josef Horemans (II). Vanuit Brussel nam hij deel aan de oprichting van een vrije academie.
Getrouwd met Joanna Henrietta Dulcken. Hij is de vader van Frédéric Théodore Faber, die ook zijn leerling was.


Johann Hermann Faber was admitted to the Gilde of Saint Luke of Antwerp in 1753 and enrolled at the Academy of Antwerp in 1757 with the mention: "from Ludenscheyt in Westphalia, living in Elberfeldt". He obtained a third place there, behind François-Louis Lonsing and Mets and a prize in 1759. He was also a student of Jan Josef Horemans (II).
Based in Brussels, he took part in the founding of a free academy. Married with
Joanna Henrietta Dulcken. He is the father of Frédéric Théodore Faber, who was also his student.

Jean Herman Faber vergelijk kopie 2
Johann Hermann Faber???=Johann Hermann Faber (hoogstwaarschijnlijk zelfportret)


Frederic Theodore Faber
Frederic Theodore Faber Huwelijk
Scherm­afbeelding 2023-11-20 om 12.49.38
Portrait of Joseph II of Austria

Portrait_of_Joseph_II_of_Austria