Multimedia Art Productions

Johan Casper Hendrik Meijer wordt in Eißendorf of Eisendorf in ’t Hannover geboren in 1771. Beroep Smid.
Hilmer Meijer wordt in Hittfeldt in ’t Hannover geboren in 1772. Beroep pianobouwer.
Beide heren , Luthers, trouwen bijna gelijktijdig in Amsterdam met vrouwen die woonachtig zijn op het adres Bloemstraat en Bloemgracht te Amsterdam.
De afstand tussen Eißendorf en Hittfeldt in ’t Hannover is 9 km. De afstand van Hittfeldt naar Sinstorf is 2,7 km In 1771 behoorde Eißendorf tot de Lutherse parochie Sinstorf.

kaart
Sinstorfer_Kirche_Ostseite
Lutherse kerk Sinstorf
johan-casper-hendrik-meijer003aheijnseGeorge III Willem Frederik (Westminster, 4 juni 1738 — Windsor Castle, 29 januari 1820) was koning van Groot-Brittannië en Ierland tussen 1760 en 1820 (vanaf 1801 onder de naam Verenigd Koninkrijk). Hij was ook keurvorst (en later koning) van Hannover en hertog van Brunswijk-Lüneburg.

Een pianobouwer heeft een smid nodig. Het volgende Musick’s Monument project is dit uit te zoeken of er familiebanden zijn en of er samenwerking is geweest.

Johannes Dulcken geboren te Hasselt in 1768 is de 7 jaar jongere broer van Louis Dulcken van 1761 geboren te Amsterdam die op 18 jarige leeftijd is gaan werken voor de keurvorst van Beieren (“Münchner Hofklaviermacher”)
Johannes Dulcken heeft een opleiding van zijn vader Johannes Lodewijk Dulcken gehad in Antwerpen en Parijs. In 1795 gaat hij in Amsterdam trouwen met Margaretha Koers van Giethoorn. Op de ondertrouwacte staat:
beide ouders dood. In ons project moeten we uitzoeken of hij is gaan werken bij de pianowerkplaats van Meincke & Pieter Meijer te Amsterdam. Jan Dulken had verschillende huizen in eigendom. Onbemiddeld was hij dus niet.
De dochter van Johannes en Margaretha is ALIDA DULKEN.
Alida Dulken trouwt in 1829 met de zoon van de smid Johan Casper Hendrik Meijer van Eißendorf, Johan George Meijer.

Johan George pijp

"JOHAN GEORGE MEYER geboren 7 Septb. 1806”

Tabakspijp van porselein met stummel ketel, knophiel en rechte insteeksteel met insnoeringen. Ketel voorzijde handgeschilderd binnen een bloemenkrans "JOHAN GEORGE MEYER GEBOREN 7 SEPTB. 1806". Filtband in bladgoud. Steelmerk in onderglazuur blauw. Oorspronkelijke buffelhoornen zak en roer met gafacetteerde knopen, tordering, ring en groene slap.

amsterdam pipeMUSEUMJohan George Meijer heeft een werkplaats op het Bolwerk Osdorp No 76, dit is naast
de suikerraffinaderij van C. De Bruyn & Zonen No 74 en No 75 .

Project: uit te zoeken of Johan Casper Hendrik Meijer van Eißendorf de werkplaats al had aan het Bolwerk??

Zijn ze smeden geweest van “Pianoforte Fabrikeurs van hunne Majesteiten” Pieter & Meincke Meijer waarvan Hilmer Meijer van Hittfeldt in ’t Hannover de bedrijfsleider was in Amsterdam op 't Rokkin?


Is JAN DULKEN gaan werken bij Meincke & Pieter Meijer???

Op 26 december 1768 is Johannes (Jan) Dulcken gedoopt te Hasselt Nederland en is de broer van Johannes Lodewijk Dul(c)ken soms Lodewijk Dul(c)ken of Louis Dul(c)ken

JAN DULKEN GEDOOPT TE HASSELT 1768 ONDERTROUW MET MARGARETHA KOERS 17 April 1795
trouwacte Jan : Johannes Dulken JAN DULKEN GEDOOPT TE HASSELT 1768 GETROUWD MET MARGARETHA KOERS 17 April 1795 Den 17 April 1795 Compareerden Jan Dulken van Hasselt gereformeerd: oud 27 jaren, in de Lydsekruisstraat onder de bank van Lening. ouders dood. gead: met Dirk Steen, in de langelydsedwarsstraat. Margaretha Koers. Van Giethoorn. Gereformeerd oud 26 Jaren op de Kyzersgragt. Ouders dood. (Johan Lodewijk [Louis] Dulcken I & Catharina Koning) gead. met Jannetje Frederiks Smienk. Op de Brouwersgragt.

Het huwelijk zelf werd gesloten op 3 mei 1795 in in de Nieuwe Kerk AMSTERDAM15 Maart 1799
Margaretha Coers huysvrouw van
Johannes Dulleken woonachtig binnen de stad in de Blomstraat in de overtimmerde gang
Blomstraat overtimmerde gang

Johan Casper Hendrik Meijer 1771 - †?

Den 10 May 1799
Johan Casper Hendrik Meijer van Eijsendorp (Eißendorf onder Hamburg) in ’t Hannover: Luthers. oud 28 Jaren op den prinsengragt over de (Leidse?) Kruisstraat: ouders dood. gead: met Hermanus Defolt. in de Bloemstraat
Anna Aleyd Heynse. van Brockse (
Brockensen - Niedersachsen?) in ’t Hannover. Luthers. oud 23 Jaren. in de bloemstraat: over d'Akelyestr[aat] in ’t Anysvat. ouders dood. Gead. met Christiaan Schuurman op d’Egelantiersgragt


Johan Casper Hendrik Meijer:Heijnse
Anna Aleijd Heijnse

Johan Casper Hendrik
d'Ake


Anna Aleyd Heynse. van Brockse in ’t Hannover. Luthers. oud 23 Jaren. in de bloemstraat: over d'Akelyestr[aat] in ’t Anysvat.

OSIM00001004582
Midden de panden aangeduid als 't Rinsche Anijsvat.

Anijsvat, Het - Anjeliersgracht, "bijt annijsvat´ (D.T.B. 1168.d.d.21-4-1698) – thans: In het Rinsche Anijs Vat" van de firma Van Zuijlekom, Levert & Co, Westerstraat 176 - 180. – De 4e februari 1683 droegen Grietjeen Melis van Paddenburg, erfgenamen van Andries Pietersz, hun huis, erf,tuintje en "weckhuijs" Anjeliersgracht-Noordzijde, over aan Jacob Bols(afschrift transportacte in het archief van bovengenoemde firma). De 22emaart 1684 droeg Heere Pietersz den Boer zijn huis en erf naast en tenoosten van het vorige, over aan Jacob Bols (afschrift transportacte in hetarchief als voren) In de beide percelen stichtte Jacob Bols de nogbestaande likeurstokerij en slijterij, Bedrijf en huizen kwamen de 17e Mei1730 in handen van Marritje Pieters, wed. van Jan Furstenberg, en haar zoon Jan Furstenberg. Kort na het midden van de 18e eeuw werd Van Zuijlekom eigenaar (stukken in het archief als boven).

rinsche

Op 15 maart 1799 woonde Jan Dulken en zijn vrouw Margaretha Coers op de Bloemstraat overtimmerde gang - dochter Alida Dulken trouwde met de zoon van Anna Aleyd Heynse en Johan Casper Hendrik Meijer, Johan George Meijer.
Voor de datum van ondertrouw 10 mei 1799 woonde Anna Aleyd Heynse in de bloemstraat: over d'Akelyestr[aat] in ’t Anysvat.

Scherm­afbeelding 2024-06-09 om 14.35.40


Anna Aleyd Heynse is overleden in het huis van Johan George Meijer en Alida Dulken in 1851

Johan Casper Hendrik Meijer & Anna Adelheid Heins geboren 1774 Dusthiel? Overleden 1851

Den 23 November 1798
Hilmer Meijer

Christina Assalina Poggenbeek van Amsterdam. Luthers. oud 20 Jaren. Op de Bloemgragte Gead.met haar vader Frans Hendrik Poggenbeek

Scherm­afbeelding 2024-03-21 om 09.16.33

schans de Bruin
Buffa_en_Zonen,_Afb_010001000859

suikerraffinaderij van C. De Bruyn & Zonen
MOLENPAADJE

met gasfabriek en kaart
gasfabriek 1833
Gasfabriek 1833
Scherm­afbeelding 2024-03-20 om 10.43.13
BOLWERK OSDORP NO 76???

DRIE GENERATIES SMID te AMSTERDAM & LAREN (Zevenend/Eemnesserweg)
Johan Casper Hendrik Meijer 1771 - †?
Johan George Meijer 1806 - †?
Carel Hendrik Meijer 1845 - †1892


REGISTRATIES AMSTERDAM
registratie ridderstraat

Registratie met Koers
R-3

registratie ridderstraat
R-3


De Bruyn & Zn., de latere Nederlandsche Suikerraffinaderij


De
NV Nederlandsche Suikerraffinaderij was een bedrijf in Amsterdam dat ruwe rietsuiker verwerkte tot geraffineerde suiker.
Het bedrijf is ontstaan door toedoen van C. de Bruyn die vanaf
1820 eigenaar was van een kleine suikerraffinaderij op de Lijnbaansgracht. In 1834 schafte hij een stoominstallatie aan, voor proceswarmte (om door ijzere stoombuizen de hitte door de geheele fabryk te leiden) en mechanische energie (eene machine van 6 paardenkrachten). In 1834 kocht hij twee aanpalende suikerraffinaderijen op.
Zijn drie zoons namen het bedrijf over en er werd uitgebreid, waartoe de resterende panden in het blok werden opgekocht en gesloopt. Het aantal stoomketels nam toe tot zeven in
1841. In dit jaar werd 25 kton ruwe rietsuiker verwerkt. De heren namen het er goed van want ze hebben prachtige stallen doen bouwen, een groot aantal Engelsche paarden, Engelsche rijknechts doen overkomen ... hetgeen bij velen geheime afgunst wekt. In 1843 werd tegenover de bestaande raffinaderij een nog grotere gebouwd, op Bolwerk osdorp. Deze fabriek ging in 1846 in productie. Dag en nacht werd gewerkt, en in de verlichting voorzag de Hollandsche Gaz-fabryk, die vanaf 1847 lichtgas ging leveren.
Johan Geoerge:Meincke Meijer
JOHAN GEORGE MEIJER SMID adres SCHANS
MEINCKE & JOHAN LODEWIJK MEIJER PIANO BOUWERS SPIEGELSTRAAT hoek KERKSTRAAT


MEINCKE (Michael Andries) Meijer leefde nog bij het trouwen van zijn zoon Herman Meijer in 1836 en was toen 69 jaar
BEROEP PIANOSTELLER…het bedrijf is dan Kerkstraat bij de Spiegelstraat

 

Michael Andries Meijer
Johan Lodewijk broer Meincke

Op 8 mei 1844 was Johan Lodewijk zijn beroep nog pianomaker. Een jaar later géén beroep…

1840
 8 mei 1844