Multimedia Art Productions

Johan Casper Hendrik Meijer wordt in Eißendorf in ’t Hannover geboren in 1771. Beroep Smid.
Hilmer Meijer wordt in Hittfeldt in ’t Hannover geboren in 1772. Beroep pianobouwer.
Beide heren , Luthers, trouwen bijna gelijktijdig in Amsterdam met vrouwen die woonachtig zijn op het adres Bloemstraat en Bloemgracht te Amsterdam.
De afstand tussen Eißendorf en Hittfeldt in ’t Hannover is 9 km.
Een pianobouwer heeft een smid nodig. Het volgende Musick’s Monument project is dit uit te zoeken of er familiebanden zijn en of er samenwerking is geweest.

Johannes Dulcken geboren te Hasselt in 1768 is de 7 jaar jongere broer van Louis Dulcken van 1761 geboren te Amsterdam die op 18 jarige leeftijd is gaan werken voor de keurvorst van Beieren (“Münchner Hofklaviermacher”)
Johannes Dulcken heeft een opleiding van zijn vader Johannes Lodewijk Dulcken gehad in Antwerpen en Parijs. In 1795 gaat hij in Amsterdam trouwen met Margaretha Koers van Giethoorn. Op de ondertrouwacte staat:
beide ouders dood. In ons project moeten we uitzoeken of hij is gaan werken bij de pianowerkplaats van Meincke & Pieter Meijer te Amsterdam. Jan Dulken had verschillende huizen in eigendom. Onbemiddeld was hij dus niet.
De dochter van Johannes en Margaretha is ALIDA DULKEN.
Alida Dulken trouwt in 1829 met de zoon van de smid Johan Casper Hendrik Meijer van Eißendorf, Johan George Meijer.


Johan George Meijer heeft een werkplaats op het Bolwerk Osdorp No 76, dit is naast
de suikerraffinaderij van C. De Bruyn & Zonen No 74 en No 75 .

Project: uit te zoeken of Johan Casper Hendrik Meijer van Eißendorf de werkplaats al had aan het Bolwerk??

Zijn ze smeden geweest van “Pianoforte Fabrikeurs van hunne Majesteiten” Pieter & Meincke Meijer waarvan Hilmer Meijer van Hittfeldt in ’t Hannover de bedrijfsleider was in Amsterdam op 't Rokkin?


Is JAN DULKEN gaan werken bij Meincke & Pieter Meijer???

Op 26 december 1768 is Johannes (Jan) Dulcken gedoopt te Hasselt Nederland en is de broer van Johannes Lodewijk Dul(c)ken soms Lodewijk Dul(c)ken of Louis Dul(c)ken

JAN DULKEN GEDOOPT TE HASSELT 1768 ONDERTROUW MET MARGARETHA KOERS 17 April 1795
trouwacte Jan : Johannes Dulken JAN DULKEN GEDOOPT TE HASSELT 1768 GETROUWD MET MARGARETHA KOERS 17 April 1795 Den 17 April 1795 Compareerden Jan Dulken van Hasselt gereformeerd: oud 27 jaren, in de Lydsekruisstraat onder de bank van Lening. ouders dood. gead: met Dirk Steen, in de langelydsedwarsstraat. Margaretha Koers. Van Giethoorn. Gereformeerd oud 26 Jaren op de Kyzersgragt. Ouders dood. (Johan Lodewijk [Louis] Dulcken I & Catharina Koning) gead. met Jannetje Frederiks Smienk. Op de Brouwersgragt.

Het huwelijk zelf werd gesloten op 3 mei 1795 in in de Nieuwe Kerk AMSTERDAM15 Maart 1799
Margaretha Coers huysvrouw van
Johannes Dulleken woonachtig binnen de stad in de Blomstraat in de overtimmerde gang
Blomstraat overtimmerde gang


Den 10 May 1799
Johan Casper Hendrik Meijer:Heijnse

Johan Casper Hendrik Meijer van Eijsendorp (Eißendorf onder Hamburg) in ’t Hannover: Luthers. oud 28 Jaren op den prinsengragt over de (Leidse?) Kruisstraat: ouders dood. gead: met Hermanus Defolt. in de Bloemstraat
Anna Aleyd Heynse. van Brocksy in ’t Hannover. Luthers. oud 23 Jaren. in de bloemstraat: over ’t…….. ouders dood. Gead. met Christiaan Schuurman op d’Egelantiersgragt

Anna Aleijd Heijnse

Den 23 November 1798
Hilmer Meijer

Christina Assalina Poggenbeek van Amsterdam. Luthers. oud 20 Jaren. Op de Bloemgragte Gead.met haar vader Frans Hendrik Poggenbeek

Scherm­afbeelding 2024-03-21 om 09.16.33

schans de Bruin
Buffa_en_Zonen,_Afb_010001000859

suikerraffinaderij van C. De Bruyn & Zonen
MOLENPAADJE

met gasfabriek en kaart
gasfabriek 1833
Gasfabriek 1833
Scherm­afbeelding 2024-03-20 om 10.43.13
BOLWERK OSDORP NO 76???

DRIE GENERATIES SMID te AMSTERDAM & LAREN (Zevenend/Eemnesserweg)
Johan Casper Hendrik Meijer 1771 - †?
Johan George Meijer 1806 - †?
Carel Hendrik Meijer 1845 - †1892


REGISTRATIES AMSTERDAM
registratie ridderstraat

Registratie met Koers
R-3

registratie ridderstraat
R-3


De Bruyn & Zn., de latere Nederlandsche Suikerraffinaderij


De
NV Nederlandsche Suikerraffinaderij was een bedrijf in Amsterdam dat ruwe rietsuiker verwerkte tot geraffineerde suiker.
Het bedrijf is ontstaan door toedoen van C. de Bruyn die vanaf
1820 eigenaar was van een kleine suikerraffinaderij op de Lijnbaansgracht. In 1834 schafte hij een stoominstallatie aan, voor proceswarmte (om door ijzere stoombuizen de hitte door de geheele fabryk te leiden) en mechanische energie (eene machine van 6 paardenkrachten). In 1834 kocht hij twee aanpalende suikerraffinaderijen op.
Zijn drie zoons namen het bedrijf over en er werd uitgebreid, waartoe de resterende panden in het blok werden opgekocht en gesloopt. Het aantal stoomketels nam toe tot zeven in
1841. In dit jaar werd 25 kton ruwe rietsuiker verwerkt. De heren namen het er goed van want ze hebben prachtige stallen doen bouwen, een groot aantal Engelsche paarden, Engelsche rijknechts doen overkomen ... hetgeen bij velen geheime afgunst wekt. In 1843 werd tegenover de bestaande raffinaderij een nog grotere gebouwd, op Bolwerk osdorp. Deze fabriek ging in 1846 in productie. Dag en nacht werd gewerkt, en in de verlichting voorzag de Hollandsche Gaz-fabryk, die vanaf 1847 lichtgas ging leveren.