Multimedia Art Productions

DRIE GENERATIES SMID te AMSTERDAM & LAREN (Zevenend/Eemnesserweg)

Johan Casper Hendrik Meijer 1771 - †?
Johan George Meijer 1806 - †?
Carel Hendrik Meijer 1845 - †1892

Johan Casper Hendrik Meijer 1771 - voor 1829

Den 10 May 1799
Johan Casper Hendrik Meijer van Eijsendorp (Eißendorf onder Hamburg) in ’t Hannover: Luthers. oud 28 Jaren op den prinsengragt over de (Leidse?) Kruisstraat: ouders dood. gead: met Hermanus Defolt. in de Bloemstraat
Anna Aleyd Heynse. van Brockse (
Brockensen - Niedersachsen?) in ’t Hannover. Luthers. oud 23 Jaren. in de bloemstraat: over d'Akelyestr[aat] in ’t Anysvat. ouders dood. Gead. met Christiaan Schuurman op d’Egelantiersgragt


Johan Casper Hendrik Meijer:Heijnse
Anna Aleijd Heijnse

Johan Casper Hendrik
d'Ake


Anna Aleyd Heynse. van Brockse in ’t Hannover. Luthers. oud 23 Jaren. in de bloemstraat: over d'Akelyestr[aat] in ’t Anysvat.

OSIM00001004582
Midden de panden aangeduid als 't Rinsche Anijsvat.

Anijsvat, Het - Anjeliersgracht, "bijt annijsvat´ (D.T.B. 1168.d.d.21-4-1698) – thans: In het Rinsche Anijs Vat" van de firma Van Zuijlekom, Levert & Co, Westerstraat 176 - 180. – De 4e februari 1683 droegen Grietjeen Melis van Paddenburg, erfgenamen van Andries Pietersz, hun huis, erf,tuintje en "weckhuijs" Anjeliersgracht-Noordzijde, over aan Jacob Bols(afschrift transportacte in het archief van bovengenoemde firma). De 22emaart 1684 droeg Heere Pietersz den Boer zijn huis en erf naast en tenoosten van het vorige, over aan Jacob Bols (afschrift transportacte in hetarchief als voren) In de beide percelen stichtte Jacob Bols de nogbestaande likeurstokerij en slijterij, Bedrijf en huizen kwamen de 17e Mei1730 in handen van Marritje Pieters, wed. van Jan Furstenberg, en haar zoon Jan Furstenberg. Kort na het midden van de 18e eeuw werd Van Zuijlekom eigenaar (stukken in het archief als boven).

rinscheJohan Casper Hendrik Meijer overleden, Anna Adelhijd Hijns
Johan Casper Hendrik Meijer dus voor 1829 overleden.

uitsnede-alida-2


Op 15 maart 1799 woonde
Jan Dulken en zijn vrouw Margaretha Coers op de Bloemstraat overtimmerde gang - dochter Alida Dulken trouwde met de zoon van Anna Aleyd Heynse en Johan Casper Hendrik Meijer, Johan George Meijer.
Voor de datum van ondertrouw 10 mei 1799 woonde Anna Aleyd Heynse in de bloemstraat: over d'Akelyestr[aat] in ’t Anysvat.


Scherm­afbeelding 2024-06-09 om 14.35.40


Anna Aleyd Heynse is overleden in het huis van Johan George Meijer en Alida Dulken in 1851

Johan Casper Hendrik Meijer & Anna Adelheid Heins geboren 1774 Dusthiel? Overleden 12 Juni 1851 Bolwerk Osdorp fabriek No 76


Anna Aleid Heins overlijden
BELANGRIJK


Tweede huwelijk JOHAN GEORGE MEIJER


vader-smid

Bloemstraat
Johan George pijp

"JOHAN GEORGE MEYER geboren 7 Septb. 1806”

Tabakspijp van porselein met stummel ketel, knophiel en rechte insteeksteel met insnoeringen. Ketel voorzijde handgeschilderd binnen een bloemenkrans "JOHAN GEORGE MEYER GEBOREN 7 SEPTB. 1806". Filtband in bladgoud. Steelmerk in onderglazuur blauw. Oorspronkelijke buffelhoornen zak en roer met gafacetteerde knopen, tordering, ring en groene slap.

amsterdam pipeMUSEUMDulcken/Meijer project


Johannes Ducken geboren 1768, zoon van Johannes Lodewijk Dulcken

De dochter van Johannes Dulken en Margaretha Koers was Alida Dulken.
Alida Dulken trouwde in 1829 met de zoon van de smid
Johan Casper Hendrik Meyer van Eißendorf, Johan George Meyer.
Johan George Meyer had een werkplaats op het Bolwerk Osdorp No 76, dit was naast
de suikerraffinaderij van C. De Bruyn & Zonen No 74 en No 75 .


Johannes Ducken geboren 1768, Sohn von Johannes Lodewijk Dulcken

Die Tochter von Johannes Dulken und Margaetha Koers war Alida Dulken. Alida Dulken heiratete 1829 den Sohn des Schmieds Johan Casper Hendrik Meyer aus Eißendorf, Johan George Meyer. Johan George Meyer hatte eine Werkstatt im Bolwerk Osdorp Nr. 76, das neben der Zuckerraffinerie von C. De Bruyn & Sons Nr. 74 und Nr. 75 lag. Waren Johan Casper Hendrik Meyer & Johan George Meyer Schmiede von „Pianoforte Fabrikeurs of their Majesties“ Meincke & Pieter Meyer?

Johannes Ducken born 1768, son of Johannes Lodewijk Dulcken

The daughter of Johannes Dulken and Margaretha Koers was Alida Dulken. Alida Dulken married the son of the blacksmith Johan Casper Hendrik Meyer of Eißendorf, Johan George Meyer. Johan George Meyer had a workshop at Bolwerk Osdorp No 76, this was next to the sugar refinery of C. De Bruyn & Sons No 74 and No 75 . Were Johan Casper Hendrik Meyer & Johan George Meyer smiths of ‘Pianoforte Fabrikeurs of their Majesties’ Meincke & Pieter Meyer?

Scherm­afbeelding 2024-06-03 om 08.48.07
hilmer

Zijn Johan Casper Hendrik Meyer & Johan George Meyer smeden geweest van “Pianoforte Fabrikeurs van hunne Majesteiten” Meincke & Pieter Meyer?

Geboren
1771 - Johan Casper Hendrik Meyer SMID , geboren Eißendorf in 't Hannover
Geboren
1773 - Hilmer Meyer PIANOFORTE BOUWER, geboren Hittfeldt in ’t Hannover
Geboren
1775 - Andreas Meijer (broer Hilmer)PIANOFORTE BOUWER, van Hittfeldt in ’t Hannover is vlak bij Eißendorf.


Geboren 1771 - Johan Casper Hendrik Meyer Schmied , geboren Eißendorf in 't Hannover
Geboren
1773 - Hilmer Meyer PIANOFORTEBAUER, geboren Hittfeldt in ’t Hannover
Geboren
1775 - Andreas Meijer (bruder Hilmer) PIANOFORTEBAUER, geboren Hittfeldt in 't Hannover. Hittfeldt liegt in der Nähe von Eißendorf.

Born 1771 - Johan Casper Hendrik Meyer SMID , Born Eißendorf in 't Hannover Born 1773 - Hilmer Meyer PIANOFORTE BOUWER, born Hittfeldt in ’t Hannover Born 1775 - Andreas Meijer (brother Hilmer)PIANOFORTE BOUWER, Born Hittfeldt in ’t Hannover is near Eißendorf.
M en P Op het Rokkin
“Pianoforte Fabrikeurs van hunne Majesteiten” Meincke & Pieter Meijer


Johan Geoerge:Meincke Meijer
JOHAN GEORGE MEIJER SMID adres SCHANS
MEINCKE & JOHAN LODEWIJK MEIJER PIANO BOUWERS SPIEGELSTRAAT hoek KERKSTRAAT


MEINCKE (Michael Andries) Meijer leefde nog bij het trouwen van zijn zoon Herman Meijer in 1836 en was toen 69 jaar
BEROEP PIANOSTELLER…het bedrijf is dan Kerkstraat bij de Spiegelstraat

JOHAN LODEWIJK Meijer was nog werkzaam als pianomaker tot en met 1844

 

Michael Andries Meijer
Johan Lodewijk broer Meincke

Op 8 mei 1844 was Johan Lodewijk zijn beroep nog pianomaker. Een jaar later géén beroep…

1840
 8 mei 1844


DRIE GENERATIES SMID te AMSTERDAM BOLWERK OSDORP No 76 & LAREN (Zevenend/Eemnesserweg)
Johan Casper Hendrik Meijer 1771 - †?
Johan George Meijer 1806 - †?
Carel Hendrik Meijer 1845 - †1892


Scherm­afbeelding 2024-03-25 om 22.05.16
Nederlands schilderij uit 1813 van Willem Bartel van der Kooi (1768 – 1836) met een typische Meincke Meijer & Pieter Meijer tafel piano. (Het naambord en inleg fineer) RIJKSMUSEUM


7558A79A-0D4F-4FF5-BC0C-952EF13341C2_1_201_a