Multimedia Art Productions


Hendrik Anthonie Meijer orgelbouwer

Hij was zoon van Hendrik Meijer. Hij was ten tijde van zijn overlijden getrouwd met Grietje Sonders. Het echtpaar woonde in 1812 aan de Kalverstraat; Zijn akte van overlijden meldde dat hij 66 jaar oud was.
Hij bouwde voornamelijk kleine
pijporgels en huisorgels. Een van zijn werken, een kabinetorgel, oorspronkelijk gemaakt voor Edam, is te bewonderen in de Nederlands Hervormde kerk in de Stephanuskerk te Oldeholtpade. Ook het orgel van het Museum Ons' Lieve Heer op Solder zou van hem zijn.

onslieveheeropsolder02_jcvdmale
30-06-1786 Ondertrouwregister Amsterdam
Hendrik Anthonie Meijer van Linden,
in ’t Hannover Luthers oud 41 jaren
Steyntje Gerritse van Amsterdam oud 45 jaren

Ondertrouw Hendrik Anthony:Steijntje Gerritse
13-08-1804 Ondertrouwregister Amsterdam

Hendrik Anthonie Meijer van Linden,
in ’t Hannover Luthers weduwe van Styntje Gerrits in de Calverstraat over ’t Begijnehof ’t ? Huis van de Watersteeg No 192
Grietje Soenders etc


Meijer:Sonders-ondertrouw

De overlijdensakte, getekend te Amsterdam op 20 juni 1812 vermeldt:
"Hendrik Anthonie Meijer den negentienden dezer ten Acht ure, des avonds oud 67 jaren, wonende en overleden Kalverstraat no 192, Canton A, van beroep orgel en
Forte Pianomaaker geboren te Linden in 't Hannover, gehuuwd met Grietje Sonders , zoon van wijlen Hendrik Meijer".

Het keurvorstendom Brunswijk-Lüneburg (Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg), soms keurvorstendom Hannover genoemd, was het negende keurvorstendom van het Heilige Roomse Rijk in 1692.

In 1714 werd de protestantse George Lodewijk koning van Groot-Brittannië via de bloedlijn van zijn moeder Sophia van de Palts en werden Hannover en Groot-Brittannië geregeerd in een personele unie.

George III Willem Frederik (Norfolk House, City of Westminster, 4 juni 1738 — Windsor Castle, 29 januari 1820) was koning van Groot-Brittannië en koning van Ierland vanaf 25 oktober 1760. Hij was ook hertog van Brunswijk-Lüneburg en keurvorst van Hannover, gebieden die in het Heilige Roomse Rijk lagen.


IN'T HANNOVER 1789
IMG_5847 kopie


IMG_5850
IMG_5851

Een inscriptie op de windkast van het orgel "Onze Lieve Heer op Solder" te Amsterdam luidt: Hendrik Meijer, Orgel en Claviermaker, wonende Korte Dijkstraat, 3e huis van de Oude Schans in het jaar 1793"
(Informatie scriptie drs Hein Hof)


TESTAMENT 16-08-1786

De heer Hendrik Anthony Meijer en Juffrouw Stijntje Gerritse echtelieden woonende binnen de stad in de
Korte Dijkstraat AMSTERDAMNOTI01164000179


NOTI01164000180
NOTI01164000181
NOTI01164000182TESTAMENT 17-11-1807De orgelbouwer Hendrik Anthonie Meijer zijn tweede testament opgemaakt 17-11-1807
De heer Hendrik Anthony Meijer en Juffrouw Grietje Sonders. Echtelieden wonende binnen deze stad in de Kalverstraat bij de watersteeg etc……


ha en grietje

namen
28-7-1812


NOTJ01252000259 kopie
NOTJ01252000260 kopie
NOTJ01252000261 kopie
NOTJ01252000262 kopie
Hendrik Anthonie Meijer, Amsterdam 1800 voor Jan Teengs, burgemeester van EdamIMG_5837

Orgelhistorie
b:
Hendrik Anthonie Meijer, Amsterdam 1800 voor Jan Teengs, burgemeester van Edam; kabinetorgel M II ap: Onderklavier 8-Bovenklavier 6
r:
L. van de Brink & Zn., Amsterdam
o/r:
Gabry, Gouda 1843/44 naar HAARLEM Hervormde kerk - Janskerk. In een vrij forse kas is een compleet kabinetorgel geplaatst. Het front is een schijnfront van Gabry; kabinetorgel M II ap: Onderkl 8-Bovenkl 6
Inwijding orgel op woensdag 17 januari 1844 in een buitengewone Godsdienstoefening.
Het orgel werd op 30 juni 1883 te koop aangeboden
o/r:
Fa. W. Hardorff & Zn., (Johan Frederik Kruse) Leeuwarden naar OLDEHOLTPADE Hervormde kerk 1883; kabinetorgel met schijnfront
het orgel werd op 10 februari 1883 geplaatst
het orgel werd gekeurd door J. Bastiaans en W.H.C. Schmölling, organist van de Bakenesserkerk te Haarlem
r:
Fa. Bakker & Timmenga, Leeuwarden 1972/73; grondige restauratie, waarbij de plaatsing achter het loze front werd gehandhaafd. Mechaniek hersteld, windladen gerestaureerd, voetpomp kan weer worden gebruikt, Tremulant en zwelinrichting gereconstrueerd; M II ap: Onderkl 8-Bovenkl 6
adviseur Klaas Bolt onder toezicht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
ingebruikname orgel op 2 maart 1973

  • Tot 1998 stond het achter een schijnfront van Gabry, sinds dat jaar staat het op de kerkvloer

Dispositie
1883 (Meijer/Hardorff):
Onderklavier
bas
Principaal 16 ?, Holpijp 8, Prestant 4, Quint 3, Octaaf 2, Tertiaan 1 3/5, Dulciaan 8
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Prestant 4, Quint 3, Octaaf 2, Tertiaan 1 3/5, Dulciaan 8
Bovenklavier
bas
Roerfluit 8, Octaaf 4, Fluit 4, Woudfluit 2
discant
Gemshoorn 8, Viola di Gamba 8, Woudfluit 8, Octaaf 4, Fluit 4, Roerfluit 2
Pedaal
aangehangen
Toonhoogte 1/4 toon beneden a'=440 Hz.

vóór 1973:
Manuaal I C-f3
bas
Zwelder 8, Holpijp 8, Praestant 4, Quint 3, Octav 2, Tertiaan 1 3/5, Dulciaan 8
discant
Bourdon 16, Praestant 8, Holpijp 8, Praestant 4, Quint 3, Octav 2, Tertiaan 1 3/5, Dulciaan 8
Manuaal II C-f3
bas
Rohrfluit 8, Octav 4, Fluit 4, Waldfluit 2
discant
Rohrfluit 8, Gemshoorn 8, Viola di Gamba 8, Octav 4, Fluit 4, Waldfluit 2, Tremulant
Pedaal C-hº (C-B)
aangehangen
Manuaalkoppel bas/discant
Ventiel
Toonhoogte: bijna 1/2 toon beneden normaal

1973 (Meijer/Bakker & Timmenga):
Onderklavier
Bourdon 16 discant, Praestant 8 discant, Holpijp 8 bas/discant, Praestant 4 bas/discant, Quint 3 bas/discant, Octaaf 2 bas/discant, Tertiaan 1 3/5 bas/discant, Dulciaan 8 bas/discant
Bovenklavier
Viola di Gamba 8 discant, Gemshoorn 8 discant, Rohrfluit 8 bas/discant, Octaaf 4 bas/discant, Fluit 4 bas/discant, Waldfluit 2 bas/discant
Pedaal
Aangehangen
Het pedaal kan worden afgehaakt.
Tremulant. "Zelder" in de bovenzijde van het kabinet, een zweolinrichting, bestaande uit drie "jaloezieën". die in geopende toestand het geluid achterwaarts omhoog doet klinken.
Twee ijzeren uittrekbare haken onder de klavieren bedienen de gehalveerde manuaalkoppel.
Het kabinet heeft een sprekend front.
- Het pijpwerk is, behalve dat van de Dulciaan 8, nog oorspronkelijk. De beide klavieren zijn inschuifbaar en de klep daarvoor kan dicht, waardoor deze de voorkant van de lade lijkt. Als ook de deuren voor het pijpwerk worden gesloten en het pedaal wordt verwijderd is van een orgel niets waar te nemen, maar ziet het eruit als een kabinet. Het is het grootste kabinetorgel van Nederland

1791
A09975000187 kopie
A09975000188 kopie
A09975000189 kopie
A09975000190 kopie
Klein Kat
Kleine Kattenburgerstraat

ro
roos boven deur

Paula Bär-Giese Hans Meijer