Multimedia Art Productions

WORKSHOP HASSELT 1762- 1777 - The Netherlands

WORKSHOPS PARIS 1782-1791

AMSTERDAM 1755-1762

Handtekening Johan Lodewijk I
15 april 1735

Johan Lodewijk geboorte
Johan Ludewick


Johan Lodewijk [Louis] Dulcken
I (15 April 1735 – 1793 Munich, Bavaria, Germany ) was born in Maastricht and was the eldest son of Joannes Daniel Dulcken, from whom he learnt harpsichord building. He went on to establish himself in Amsterdam in 1755, and is later mentioned as an organ builder there. He was by 1783 a piano builder in Paris, frenchifying his name to Louis Dulcken. His surviving instruments are a harpsichord and a number of pianos.

Rue Vieille-du-Temple (1782–83); at the reservoir in the rue Mauconseil (1785–88); 62 rue Mauconseil (1788–89); and quai de Gesvres (1791).
Johan Lodewijk I his Munich address in 1792 was “vor dem Kost. Thoerl in seiner eigenen behausung C/V Nr.39.”

Johan Lodewijk [Louis] Dulcken I (15 April 1735 – 1793 Munich, Bavaria, Germany )
Hij was de oudste zoon van Joannes Daniel en werd geboren in Maastricht. Hij leerde het vak van zijn vader en vertrok in 1755 naar Amsterdam. Hier zijn vermeldingen overgebleven van hem als orgelbouwer. In 1783 bouwde hij piano's in Parijs en werkte hij onder de Franstalige naam Louis Dulcken.

Johan Lodewijk Dulken-1756
Scherm­afbeelding 2023-11-25 om 15.06.55
IMG_6199
oplossing 3 november 1776
Op 3 november 1776 wordt er pro deo een troi cedul afgegeven.
troi is de afkorting van trouw
cedul is een bewijsstuk 

Sloterdijk Johan Lodewijk:Catharina pijl kopie
sloterdijk hervormde kerk

Het Middel op trouwen en begraven werd in 1695 opgelegd door de Staten van Holland en West-Friesland, in de eerste plaats bedoeld als een tijdelijke maatregel om de financiële uitwassen van de Negenjarige Oorlog (1688-1697) met Frankrijk te kunnen dragen; zie ook het Archief van Stadssecretaris betreffende de ontvangst van het middel op trouwen en begraven. Geldend voor heel Holland werden mensen in vier inkomensklassen verdeeld en aan de hand daarvan werd het te betalen bedrag bepaald.
In Amsterdam braken op 31 januari en 1 februari 1696 ernstige rellen uit na het opleggen van deze nieuwe belasting op het begraven, het zogenaamde 
Aansprekersoproer. Hierbij werden huizen van vooraanstaande Amsterdammers opengebroken en geplunderd. Het stadsbestuur trad hardhandig op en veroordeelde oproerlingen en plunderaars tot de dood of dwangarbeid op de overzeese suikerplantages.

sloterdijk somma

Lodewijk Dulken getuige kopie
Lodewijk Catrina


Amsterdam

Op 22 november 1755 kwam Johan Lodewijk Dulken I met attestatie van De Leur in Amsterdam binnen en betrok een huis in de Nieuwstraat.


Amsterdamsche Courant

di 18 mei 1756, Amsterdamsche Courant 59: Louis DULCKEN, Mr. Orgelmaakcr, woonendc bezydcn het Cathuizers Kerkhof t’Amsterdam, presenteerd te koop een Staart-Clavecimbaal met lang Klavier, zynde een veritabel Hans Ruckers. [Gierveld 1977, p. 382]
di 17, do 26 aug 1756, Amsterdamsche Courant 99, 103: Louis Dulcken, Mr. Orgel en Clavecimbaelmaker, woonende bezyden het Cathuyzers Kerkhof t’Amsterdam, presenteerd uit de hand te koop een superbe Koninglyk Cabinet Orgel, welkers gelyke hier nooit gezien is; item een Staert Clavecimbael van Andreas Ruckers, met 3 registers en een lang Clavier.
do 26 augustus 1756, Amsterdamsche Courant 103: Louis Dulcken, Mr. Orgel en Clavecimbaelmaker, woonende bezyden het Cathuyzers Kerkhof t’Amsterdam. presenteerd Uyl de hand te koop een superbe Koninglyk Cabinet Orgel, welker gclyke hier nooit gezien is; item een Staert Clavecimbael van Andreas Ruckcrs met 3 registers en lang Clavier &c
di 7 sept 1756, Amsterdamsche Courant 108: LOUIS DULCKEN, Mr. Orgel en Clavecimbael maeken, woond t’Amst. bezyden het Cathuysers Kerkhof, by het Weduwe Hofje, presenteert uyt de hand te koop twee magnifique Staert Clavecimbaels een met 2 Clavieren en 4 Registers, en het ander gemaekt door Mr. Daniel Dulcken in Antwerpen, met een Clavier en 3 Registers, &c.
di 28 sept 1756, Amsterdamsche Courant 117: LOUIS DULCKEN, Mr. Orgel en Clavecimbaal Maaker, woonende bezyden het Kathysers Kerkhof t’Amsterdam, presenteert uyt de hand te koop voor eene civiele prys, twee exelente Staart Clavecimbaals &c.
do 1 december 1756, Amsterdamsche Courant 145: Louis Dulcken, Mr. Orgel en Clavecimbaelmaker, wonende t’Amst. bezyden het Kathuysers Kerkhof, om dat hy van intentie was van woning te veranderen, presenteert no maels uyt de hand te koop zyn welbekent Koninglyk Cabinet Orgel, het geene ook zeer gcvoegelyk met weinig moeyten in een Kerk kan gebruykt worden also het zelve groot genoeg is; item heeft hij ook te koop een Magnificq Staert Clavecimbael met 3 Registers &c. te zien alle namiddagen van 2 tot 8 uuren. [Gierveld 1977, p. 382]
do 5 mei 1757, Amsterdamsche Courant 54: LOUIS DULCKEN, Mr. Orgel- en Clavecimbaal-maaker, woonende bezyden het Catthuysers kerkhof t’Amsterdam, presenteerd uit de hand te koop een magnificq Clavecimbaal, zynde een Staartstuk; het geen alle dagen (uitgenomen Sondags) te zien is, ‘s morgens van 9 tot 1, en ’s namiddags van 3 tot 8 uuren. NB. Alhoewel ‘er gezegt word dat zyn welbekend Koninglyk Cabinet-Orgel zoude verkogt weezen, zo adverteerd men mits dezen, dat het zelve nog te koop is.
do 15 sept 1757, Amsterdamsche Courant 111: LOUIS DULCKEN, Mr. Orgel- en Clavecimbaal-Maaker, woonende bezyden het Cathuysers Kerkhof t’Amsterdam, presenteert voor een civiele prys te koop een exelent Clavecimbaal, zynde een Staartstuk met 3 Registers en Engels lang Clavier. Item zullen nu voortaan by den voornoemden altoos Clavecimbaals en Orgels te koop weezen.
za 3 december 1757, Amsterdamsche Courant 146: LOUIS DULCKEN, Mr. Orgelmaker, bezyden het Cathuisers Kerkhof t’Amsterd., heeft te koop een excelent Clavecimbaal zynde een Staart Stuk met 3 Registers en lang Klavier, &c. gemaakt te Antwerpen door Mr. Joannes Ruckers den Ouden.
do 18 mei 1758, Amsterdamsche Courant 59: LOUIS DULCKEN, Mr. Orgelmaaker, woonende bezyden het Cathuizers Kerkhof t’Amsterdam, presenteerd te koop een Staart Clavecimbaal met lang klavier, zynde een veritable Hans Ruckers.
za 19 aug 1758, Amsterdamsche Courant 99: LOUIS DULCKEN, Mr. Orgel en Clavecimbaal Maker, wonende bezyden het Kathuizer Kerkhgof tot Amsterdam, presenteert uit de hand te koop behalve het extra fraaje Orgel, nog een nieuw door hem gemaakt Nieuwerwets Cabinet Orgel, met een Uithalent Clavier &c.; welke stukken dagelyks by hem te zien zyn, (uitgenomen Sondags, Dingsdags en Vrydags) ‘s morgens van 9 tot 1 uur, en ‘s namiddags van 3 tot 7 uuren.
di 7 nov 1758, Amsterdamsche Courant 133: Uit de hand te koop een Superbe Nieuwerwets Cabinet-Orgel, met een uithalent Clavier &c., gemaakt door Louis Dulcken, Mr. Orgel en Clavecimbelmaaker bezyden het Kathuisers Kerkhof t’Amst., hetzelve is dagelyks te zien van 2 tot 5 uuren.

di 3 april 1759, Amsterdamsche Courant 40: LOUIS DULCKEN, Mr. Orgel en Clavecimbaalmaaker, woond bezyden het Cathuisers Kerkjof t’Amst., presenteert uit de hand te koop een extra goed Clavecimbaal, zynde van zyn eyge werl, een Staartstuk, met lang Clavier en 3 Registers &c.
za 14 april 1759, Amsterdamsche Courant 45: Men presenteerd uit de hand te koop een magnificq nieuwerwets Cabinet·Orgel, zynde zeer comodieus gemaakt met een uithaalend Clavier en voorzien met de voornaamste Registers &c. te bevragen by Louis DuLCKEN, Mr. Orgel en Clavecimbaalmaaker, woonende bezyden het Cathuyscr Kerkhof t’Amsterdam, alwaar ook te zien en te koop is een extra fraay Clavecimbaal, zynde een Staartstuk met lang Clavier en 3 Registers &c.
za 15 maart 1760, Amsterdamsche Courant 33: LOUIS DULCKEN, Mr. Orgel en Clavecimbelmaaker, woonede bezyden het Cathuisers Kerkhof t’Amst., heeft thans vervaardigd en presenteerd te koop een Staart Clavecimbaal, met dubbeld Clavier, 5 volle Octaven lang, 4 Registers &c.; alle namiddagen ten zynen huize te zien.

di 18 november 1760, Amsterdamsche Courant 139: LOUIS DULCKEN, Mr. Orgel en Clavecimbaalmaker, woonende bezyden het Cathuizers Kerkhof t’Amsterd., presenteerd te koop eenige Staart-Clavecimbaals van zyn eige werk, zo dubbelde met 4 Registers en 5 Octaaf, als enkelde met 3 Registers en lang Clavier, onder andere een extra kleyn comodieus Staartstukje met 2 Regist., edog lang Clavier &c.; alle dagen te zien.

Louis DulckenSchermafbeelding 2023-01-15 om 11.50.03
LOUIS DULCKEN, Mr. Orgel en Clavecimbaalmaker, woonende bezyden het Cathuizers Kerkhof t’Amsterd.
ANTONIUS HOUBRAKEN 1686-1736

Karthuizer
LOUIS DULCKEN, Mr. Orgel en Clavecimbaalmaker, woonende bezyden het Cathuizers Kerkhof t’Amsterd.


Scherm­afbeelding 2023-11-07 om 12.25.51
Scherm­afbeelding 2023-11-07 om 12.52.06susanne maria
Scherm­afbeelding 2023-09-17 om 20.40.35

Susanna Maria is later met Willem van Hoesem op 14 januari 1780 in ondertrouw gegaan (zie hieronder) waarbij haar moeder Catharina Kooning aanwezig was.
Dit betekent dat Susanna Maria de hele Hasseltse periode meegemaakt heeft!


alida 18-10-1758
Alida van Louis
Schermafbeelding 2023-09-17 om 17.54.08
Getuige Johannes Hendrik Bruijninckhuijsen
Johannes Hendrik Bruijninckhuijsen
grote kerk rotterdam

Susanna Maria Dulken
Schermafbeelding 2023-10-21 om 19.54.51
Scherm­afbeelding 2023-11-06 om 20.00.16

Daniel Lodewijk
9 augustus 1761
scherm00adafbeelding-2023-09-17-om-20.48.52WORKSHOP HASSELT 1762- 1777 - The Netherlands

WORKSHOPS PARIS 1782-1791

Rue Vieille-du-Temple (1782–83); at the reservoir in the rue Mauconseil (1785–88); 62 rue Mauconseil (1788–89); and quai de Gesvres (1791).
MÜNCHEN - 1791 - 26 December 1793 Munich, Bavaria, Germany 
Johan Lodewijk I his Munich address in 1792 was “vor dem Kost. Thoerl in seiner eigenen behausung C/V Nr.39.
Joannes Daniel Dulcken (21 April 1706 – 11 April 1757)
Joannes Dulcken (10 September 1742 – 22 July 1775)
Johan Lodewijk Dulcken II (1761 – 1836 Munich, Bavaria, Germany )